Kategorier
Uncategorized

Välfärdsområdesvalet i Västra Nyland

Valdag: söndag 23.1.2022

Förhandsröstning:

onsdag 12.1 – tisdag 18.1.2022

Vem får rösta i valet?

Röstberättigade i välfärdsområdesvalet är den som senast på valdagen 23.1.2022 fyller 18 år och vars hemkommun 51 dagar före, dvs. den 3.12.2021, är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga. Är man medborgare i ett land utanför EU ska man ha bott två år i Finland för att få rösta.

Hur röstar man?

I välfärdsområdesvalet kan du rösta på själva valdagen i din vallokal eller rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Den egentliga valdagen är söndagen den 23 januari 2022. Förhandsröstningen pågår i Finland under tiden 12–18.1.2022 och utomlands 12–15.1.2022. Framöver kommer välfärdsområdesvalet att ske i samband med kommunalvalet, så nästa val är i april 2025.

Vad gör välfärdsområdes-fullmäktige?

Välfärdsområdesfullmäktige har hand om välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdesfullmäktige består av 79 fullmäktigeledamöter. Mandatperioden är fyra år. Det första välfärdsområdesfullmäktige kommer att dra upp riktlinjerna för hela verksamheten, välja centrala tjänstemän och besluta om hur servicestrukturen kommer att se ut. Lagen ger ramarna för verksamheten, det är de förtroendevalda och tjänstemännen i välfärdsområdena som besluter om hur det ska fungera i praktiken.

Välfärdsområdesfullmäktige tillsätter välfärdsområdesstyrelsen och övriga organ inom välfärdsområdet och väljer en direktör för välfärdsområdet. Det fullmäktige som väljs i januari 2022 kommer att ha en stor möjlighet att påverka välfärdsområdets framtid. Det nya fullmäktige startar sitt arbete den 1.3.2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *