Svenska folkpartiet i Ingå

Aktuellt

  • SFP höll årsmöte
    Lokalavdelningen höll sitt årsmöte onsdagen 30 mars 2021. På grund av pandemirestriktionerna hölls mötet som ett hybridmöte där ett fåtal delegater kunde delta på plats i Smedsvillan, medan övriga deltog […]

Bakgrund

Svenska folkpartiets lokalavdelning i Ingå, som grundades 1906, är med sina ca 250 medlemmar en av de största lokalavdelningarna i Västnyland. I Ingå finns även en aktiv lokalavdelning för Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom.

SFP i Ingå har 15 ledamöter i kommunfullmäktige av totalt 27. SFP har 5 ledamöter i kommunstyrelsen av totalt 9, och därtill ledamöter i alla kommunala nämnder. SFP innehar i dag ordförandeplatsen både i fullmäktige och i kommunstyrelsen.