Om

Svenska folkpartiet i Ingå

Svenska folkpartiets lokalavdelning i Ingå, som grundades 1906, är med sina ca 240 medlemmar en av de största lokalavdelningarna i Västnyland. Som ordförande för SFP i Ingå fungerar Kaj Karlstedt. I Ingå finns även en aktiv lokalavdelning för Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom. Här hittar du kontaktuppgifter för lokalavdelningens styrelse och våra förtroendevalda här.

SFP i Ingå har efter valet 2021 17 ledamöter i kommunfullmäktige av totalt 27. SFP har 6 ledamöter i kommunstyrelsen av totalt 9, och därtill ledamöter i alla kommunala nämnder. SFP innehar ordförandeplatsen i såväl fullmäktige som kommunstyrelse. Robert Lemström fungerar som fullmäktigeordförande och Henrik Wickström som kommunstyrelseordförande. Samtliga nämnder leds också av SFP.

Bidrag och stöd

Vi tar gärna emot understöd för vår verksamhet. Du kan understöda oss genom att ge ett ekonomiskt bidrag eller genom att t.ex. ställa upp och hjälpa till vid olika evenemang. Kontakta någon i styrelsen om du känner dig hugad.

För ekonomiskt bidrag till kommunalvalskampanjen gäller särskilda regler, bl.a. följande:

Alla invalda fullmäktigeledamöter samt de som utses till ersättare ska redovisa för sin kampanjekonomi. Redovisningen sker till Statens revisionsverk inom två månader efter det att valresultatet fastställts. För understöd som understiger 800 euro och som ges till en enskild kandidat av en privatperson behöver kandidaten emellertid inte uppge givarens namn i redovisningen. Detta gäller dock inte företag.

För mer detaljerad information om Kampanjfinansiering och lagstiftningen gällande kandidaterna i kommunalval, se regler för valfinansiering.

SFP i Ingå finns också på Facebook och Instagram.