Om

Svenska folkpartiet i Ingå

Svenska Folkpartiets lokalavdelning i Ingå, som grundades 1906, är med sina ca 250 medlemmar en av de största lokalavdelningarna i Västnyland. I Ingå finns även en aktiv lokalavdelning för Svenska Kvinnoförbundet.

SFP i Ingå har efter valet 2017 15 ledamöter i kommunfullmäktige av totalt 27. SFP har 5 ledamöter i kommunstyrelsen av totalt 9, och därtill ledamöter i alla kommunala nämnder. SFP innehar ordförandeplatsen i såväl fullmäktige som kommunstyrelse. Robert Lemström fungerar som fullmäktigeordförande och Henrik Wickström som kommunstyrelseordförande.

Bidrag och stöd

Vi tar gärna emot understöd för vår verksamhet. Du kan understöda oss genom att ge ett ekonomiskt bidrag eller genom att t.ex. ställa upp och hjälpa till vid olika evenemang. Kontakta någon i styrelsen om du känner dig hugad.

För ekonomiskt bidrag till kommunalvalskampanjen gäller särskilda regler, bl.a. följande:

Alla invalda fullmäktigeledamöter samt de som utses till ersättare ska redovisa för sin kampanjekonomi. Redovisningen sker till Statens revisionsverk inom två månader efter det att valresultatet fastställts. För understöd som understiger 800 euro och som ges till en enskild kandidat av en privatperson behöver kandidaten emellertid inte uppge givarens namn i redovisningen. Detta gäller dock inte företag.

För mer detaljerad information om Kampanjfinansiering och lagstiftningen gällande kandidaterna i kommunalval, se regler för valfinansiering.