Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelsen för SFP i Ingå

Kaj Karlstedt, ordf.040 869 8352kaj.karlstedt@gmail.com
Kristian Westerholm viceordf.041 462 2818kristian.westerholm@gmail.com
Marie Bergman-Auvinen, kassör050 336 3379marie.bergman-auvinen@inga.fi
Annette Lindholm040 520 9391annette.lindholm@kolumbus.fi
Eivor Björklöf, sekr.040 579 1854eivor.bjorklof@surfnet.fi
Anders Wickström040 555 3884familj.wickstrom@hotmail.com

Du hittar kontaktuppgifter till våra förtroendevalda 2021-2026 här.

Vi tar gärna emot understöd för vår verksamhet. Du kan understöda oss genom att ge ett ekonomiskt bidrag eller genom att t.ex. ställa upp och hjälpa till vid olika evenemang. Kontakta någon i styrelsen om du känner dig hugad.

För ekonomiskt bidrag till kommunalvalskampanjen gäller särskilda regler, bl.a. följande:

Alla invalda samt de som utses till ersättare ska redovisa för sin kampanjekonomi. Redovisningen sker till Statens revisionsverk inom två månader efter det att valresultatet fastställts. För understöd som understiger 800 euro och som ges till en enskild kandidat av en privatperson behöver kandidaten emellertid inte uppge givarens namn i redovisningen. Detta gäller dock inte företag.

För mer detaljerad information om Kampanjfinansiering och lagstiftningen gällande kandidaterna i kommunalval, se regler för valfinansiering.