Suomeksi

RKP Inkoossa

Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen Inkoon paikallisosasto perustettiin v. 1906. Sillä on noin 250 jäsentä ja se on näin ollen RKP:n suurimpia paikallisosastoja läntisellä Uudellamaalla. Inkoossa toimii myös RKP:n naisjärjestön (Svenska Kvinnoförbundet) paikallisosasto sekä RKP:n nuorisojärjestön (Svensk ungdom eli SU) paikallisosasto.

Inkoon RKP:llä on hallussaan 15 paikkaa 27-paikkaisessa kunnanvaltuustossa. RKP:llä on 5 paikkaa kunnanhallituksessa (jossa yhteensä 9 paikkaa) ja lisäksi paikkoja kaikissa kunnan lautakunnissa. RKP:llä on tällä hetkellä hallussaan kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan paikat.

RKP pääsivu https://sfp.fi/fi/etusivu/

Katsaus edelliseen valtuustokauteen


Valtuustokaudella 2017–2021 RKP johti sekä kunnanvaltuustoa että -hallitusta. RKP-poliitikot pyrkivät
määrätietoisesti ja energisesti varmistamaan, että inkoolaisten arki olisi turvallista samalla kun paikallisia
palveluja ylläpidetään ja julkista liikennettä kehitetään. RKP:n poliitikot ovat työskennelleet kaikille
inkoolaisille ottaen mukaan kehittämiseen myös muiden puolueiden poliitikot.
RKP on varmistanut, että seuraavat vaalilupaukset täytettiin;
Kyrkfjärdenin koulun budjetointi ja suunnittelu
Kaikki koulukiinteistöt ovat hyvin hoidettuja
Manner- ja sisäsaariston yleissuunnitelmat laadittiin
Inkoon Portin yritysalue rakennettiin ja tontteja myytiin
Inkoon sisäistä palveluliikennettä, koululiikennettä ja lähiliikennettä kehitettiin
Subjektiivinen päivähoito säilyi
Kirkkokylää ja satamaa kehitettiin
Bergvallan suunnitelma tehtiin
Wilhelmsdal pelastettiin

Lisäksi voimme olla iloisia siitä, että pitkäjänteinen edunvalvontatyö Lobbaustyö Tähteläntien ja
Fagervikintien osalta on johtanut tuloksiin / kantanut hedelmää. Voimme myös iloita siitä, että 51: n
valaistus tulee lopulta todelliseksi sen jälkeen, kun olemme työskennelleet kovasti sen puolesta.

Tue meitä

Haluaisitko tukea toimintaamme? Voit tukea meitä antamalla taloudellista tukea tai esim. auttamalla meitä erilaisten tehtävien ja tilaisuuksien kanssa. Jos haluat osallistua toimintaamme ja auttaa meitä, ota yhteyttä paikallisosaston hallituksen jäseneen.

Kunnallisvaaliehdokkaan vaalirahoitusta sääntelee laki ehdokkaan vaalirahoituksesta.

Velvollinen tekemään ilmoituksen vaalirahoituksesta on kunnallisvaaleissa valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu. Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä valtiontalouden tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Sellaisesta vaalirahoitustuesta (esim. vaalimainos), joka ei ylitä 800 euroa ja jonka ehdokas on saanut yksityishenkilöltä, ehdokkaan ei tarvitse ilmoittaa antajan nimeä vaalirahoitusilmoituksessa. Tämä ei kuitenkaan koske yrityksiä.

Tule jäseneksi

Oletko kiinnostunut Inkoon tulevaisuudesta ja haluat olla mukana vaikuttamassa siihen? Liittymällä Inkoon RKP:n jäseneksi varmistat tämän mahdollisuuden. Silloin sinulla on suora yhteys kunnan suurimpaan puolueeseen ja sen sitoutuneisiin ja kokeneisiin poliitikoihin valtuustossa, kunnanhallituksessa, lautakunnissa ja johtokunnissa. Kaikki nämä henkilöt toimivat kunnan ja sen asukkaiden parhaan puolesta. Päivittäisessä poliittisessa työssä tarvitaan myös uusia ideoita ja uutta ajattelua. Ehkä sinä voisit auttaa meitä siinä?