Kategorier
Aktuellt

Kvinnoförbundets kandidater i Ingå

Kvinnoförbundets valteser i Ingå:

1. Kommunens resurser ska komma alla invånare till nytta, och användas på ett sådant sätt att det främjar utvecklingen i riktning mot jämställda kommuner.

Kommunerna gör insatser för en ökad företagsamhet bland kvinnor. Kommunerna främjar och stöder företagande, speciellt egenföretagare, av vilka en stor del är kvinnor.

https://www.kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/ekonomisk_jamstalldhet/

2. Kommunerna gör insatser för en ökad företagsamhet bland kvinnor. Kommunerna främjar och stöder företagande, speciellt egenföretagare, av vilka en stor del är kvinnor.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/ekonomisk_jamstalldhet/

3. Kommunen är en stor arbetsgivare och ansvarig för en jämställd personalpolitik. Goda arbetsförhållanden säkerställs för alla anställda inom kommunen.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/kommunen_jamstalld_arbetsgivare/

4. Det ska vara attraktivt att arbeta inom småbarnspedagogiken i kommunen. Personalens välmående och tillgången till tillräckligt med vikarier tryggas inom småbarnspedagogiken.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/smabarnspedagogik_utbildning/

5. Idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen förverkligas utgående från alla barn och ungas rätt att få vara sig själva, oberoende av normer gällande kön. Grenar som av tradition lockar betydligt fler pojkar bör satsa på trygghet, respekt och inkluderande för alla oberoende av kön. Indelning av hobbyverksamhet i pojk- och flickgrupper får inte lämna barn utanför.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/idrott_och_fritid/

6. Stödtjänster med låg tröskel för barn och unga, bland annat psykolog- och kuratorstjänster, utvecklas i anslutning till den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/smabarnspedagogik_utbildning/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *