Kategorier
Aktuellt

Våra kandidataffischer är uppe!

Du hittar våra kandidataffischer i kommunens ställningar i kyrkbyn vid S-market och i Degerby vid Kisus kiosk. Kandidaterna hittar du här

Kategorier
Aktuellt

Kvinnoförbundets kandidater i Ingå

Kvinnoförbundets valteser i Ingå:

1. Kommunens resurser ska komma alla invånare till nytta, och användas på ett sådant sätt att det främjar utvecklingen i riktning mot jämställda kommuner.

Kommunerna gör insatser för en ökad företagsamhet bland kvinnor. Kommunerna främjar och stöder företagande, speciellt egenföretagare, av vilka en stor del är kvinnor.

https://www.kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/ekonomisk_jamstalldhet/

2. Kommunerna gör insatser för en ökad företagsamhet bland kvinnor. Kommunerna främjar och stöder företagande, speciellt egenföretagare, av vilka en stor del är kvinnor.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/ekonomisk_jamstalldhet/

3. Kommunen är en stor arbetsgivare och ansvarig för en jämställd personalpolitik. Goda arbetsförhållanden säkerställs för alla anställda inom kommunen.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/kommunen_jamstalld_arbetsgivare/

4. Det ska vara attraktivt att arbeta inom småbarnspedagogiken i kommunen. Personalens välmående och tillgången till tillräckligt med vikarier tryggas inom småbarnspedagogiken.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/smabarnspedagogik_utbildning/

5. Idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen förverkligas utgående från alla barn och ungas rätt att få vara sig själva, oberoende av normer gällande kön. Grenar som av tradition lockar betydligt fler pojkar bör satsa på trygghet, respekt och inkluderande för alla oberoende av kön. Indelning av hobbyverksamhet i pojk- och flickgrupper får inte lämna barn utanför.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/idrott_och_fritid/

6. Stödtjänster med låg tröskel för barn och unga, bland annat psykolog- och kuratorstjänster, utvecklas i anslutning till den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning.

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/smabarnspedagogik_utbildning/

Kategorier
Aktuellt

Valtidning inför kommunalvalet 2021

SFP:s valtidning delas ut till alla hem i Ingå. Om du blivit utan kan du vara i kontakt så levererar vi en till dig. Kandidattidningens sidor syns också här!

Kategorier
Aktuellt

Våra kandidater i kommunalvalet 2021

Kommunalvalet sker den 13.6.2021 – förhandsröstning 26.5-8.6.2021

24 Backman Tom Pensionär, dipl.ekon.

25 Bergman-Auvinen Marie Specialsjukskötare, företagare

26 Björklöf Eivor Översättare

27 Eklund Matti Liiketoiminnan opettaja, VTM

28 Elfving Andreas Politisk sekreterare, poliittinen sihteeri

29 Grönholm Patricia Vakthavande styrman

30 Hagman Glenn Pensionär

31 Hildén Johanna Servicerådgivare, jordbrukare

32 Holmbom Gustav Jordbrukare

33 Holmström Annika Projektassistent

34 Karlstedt Kaj Transportchef

35 Kvarnström Irene Filosofie magister, översättare

36 Lemström Robert Företagare

37 Lindholm Annette Idrottsinstruktör, internatsövervakare

38 McQuade Jessica Lärare

39 Nylander Margita Ekonom, pensionär

40 Rehnberg Mikael Företagare, maskintekniker

41 Selén Lena Dipl.ekon.

42 Silfverbrand Peter Företagare

43 Träskman Ingrid Agrolog, jordbrukare

44 Unnérus Hans-Anders Läkare, pensionär

45 Weckström Benjamin Studerande

46 Wessman Patricia Adminchef-personalansv., ekon.mag.

47 Westerholm Kristian Jordbrukare

48 Wickström Henrik Politices magister, VTM

49 Wide Annika Sjukskötare YH, seniorrådgivare

50 Åberg Karl Jordbrukare, maanviljelijä

51 Öberg Jojje Studerande

52 Örnmark Bjarne Pensionär, jordbrukare