Kategorier
Aktuellt

SFP höll årsmöte

Lokalavdelningen höll sitt årsmöte onsdagen 30 mars 2021. På grund av pandemirestriktionerna hölls mötet som ett hybridmöte där ett fåtal delegater kunde delta på plats i Smedsvillan, medan övriga deltog via Teams på distans. Totalt deltog 11 medlemmar i årsmötet, varav 3 närvar i Smedsvillan.

I samband med mötets öppnande konstaterade föreningens ordförande Kaj Karlstedt att det endast gått ett ½ år sen senaste årsmöte. Årsmötet 2020 blev i sista stund framflyttat från mars till augusti då Nyland stängdes ner våren 2020.

Innevarande år, som är föreningens 115 verksamhetsår, kommer att präglas av kommunalvalet som nu flyttats fram till den 13:e juni 2021. Föreningen har 26 nominerade kandidater och försöker ännu fylla på listorna med några namn till.

Årsmötet leddes av ordförande och Eivor Björklöf fungerade som sekreterare. Bokslut och verksamhetsberättelse godkändes utan diskussion. Budget och verksamhetsplan likaså utan ändringar. Medlemsavgiften bibehölls på 15 €.

Valen präglades av omval. Ordförande omvaldes, likaså de i tur att avgå; Marie Bergman-Auvinen och Annette Lindholm. Också verksamhetsgranskarna och deras ersättare omvaldes.

Till Nyländska kretsmötet, som hålls 8.5 utsågs tre delegater, Eivor Björklöf, Kaj Karlstedt och Viviann Westermark.

Lokalavdelningens styrelse utser senare delegaterna till partidagen som ordnas 29–30.5. Mötena är distansmöten. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *