Svenska folkpartiet i Ingå

Aktuellt

 • Julhälsning
  Igen står julen för dörren.  I år visserligen en julhelg som ser kortare ut än vanligt då den infaller på ett veckoslut. Men efterlängtad av de flesta. Av olika orsaker. […]
 • Välfärdsområdesvalet i Västra Nyland
  Valdag: söndag 23.1.2022 Förhandsröstning: onsdag 12.1 – tisdag 18.1.2022 Vem får rösta i valet? Röstberättigade i välfärdsområdesvalet är den som senast på valdagen 23.1.2022 fyller 18 år och vars hemkommun […]
 • Sommarsamling
  nya fullmäktigegruppen 2021 – 2025
 • Kommunalvalet 2021
  Källa: Yle.fi SFP:s fullmäktigeledamöter 2021-2025

Bakgrund

Svenska folkpartiets lokalavdelning i Ingå, som grundades 1906, är med sina ca 250 medlemmar en av de största lokalavdelningarna i Västnyland. I Ingå finns även en aktiv lokalavdelning för Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom.

SFP i Ingå har 15 ledamöter i kommunfullmäktige av totalt 27. SFP har 5 ledamöter i kommunstyrelsen av totalt 9, och därtill ledamöter i alla kommunala nämnder. SFP innehar i dag ordförandeplatsen både i fullmäktige och i kommunstyrelsen.