Svenska folkpartiet i Ingå

Aktuellt

  • Kommunalvalet 2021
    Källa: Yle.fi SFP:s fullmäktigeledamöter 2021-2025
  • Kampanj i solsken
  • Våra kandidataffischer är uppe!
    Du hittar våra kandidataffischer i kommunens ställningar i kyrkbyn vid S-market och i Degerby vid Kisus kiosk. Kandidaterna hittar du här
  • Kvinnoförbundets kandidater i Ingå
    Kvinnoförbundets valteser i Ingå: 1. Kommunens resurser ska komma alla invånare till nytta, och användas på ett sådant sätt att det främjar utvecklingen i riktning mot jämställda kommuner. Kommunerna gör […]

Bakgrund

Svenska folkpartiets lokalavdelning i Ingå, som grundades 1906, är med sina ca 250 medlemmar en av de största lokalavdelningarna i Västnyland. I Ingå finns även en aktiv lokalavdelning för Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom.

SFP i Ingå har 15 ledamöter i kommunfullmäktige av totalt 27. SFP har 5 ledamöter i kommunstyrelsen av totalt 9, och därtill ledamöter i alla kommunala nämnder. SFP innehar i dag ordförandeplatsen både i fullmäktige och i kommunstyrelsen.